თბილისი (GBC) - კრედოს კაპიტალზე უკუგება (ROE) შეუმცირდა. 1 ნოემბრის მდგომაროებით (01.11.2022),კაპიტალზე მომგებიანობა 14.5%-ია  (L/Y – 16.2%).

დაკრედიტება წლიურად 18.8%-ით გაზრდილია. სასესხო პორტფელით საბაზრო წილი კი 3.92%-მდეა, შარშანდელ 3.43%-ზე, 14%-ით მეტი (+0.5%პ).

გაზრდილია პრობლემური სესხების პორტფელიც, ფიზიკური პირებისთვის გაცემულ სესხებში 2.58 მლნ ლარიდან, 6.5 მლნ ლარამდე (+152%Y.Y). მთლინად საცალო პორტფელის ზრდა  კი 30%-ია.  საშ. შეწ. განაკვეთი (ეფექტური) 30.6%-ს აღწევს და შარშან (Q3/2021) იყო 29.2%.

სესხების რაოდენობა შემცირებულია. ბანკის საცალო პორტფელში Q3/2022-ისთვის 463 200 სესხია (Q3/2021 – 463 552)

ყოფილი მისო, აქტივების მიხედვით, 01.11.2022 -ისთვის მე-5 ადგილზე პოზიციონირებს, 3.09%-იანი წილით (01.11.2021 – 2.9%, VI) 

                     1.11.2022            1.11.2021

                                 000 ₾                                 

აქტივები              2,076,727                1,728,169

სესხები                 1,697,179                1,428,428

დეპოზიტები       555,303                      371,787

 ROA                      1.63%                   1.95%   

 ROE                      14.47%                      16.15%  

(წყარო: ბიზნესპარტნიორი)