GE EN
სტატისტიკა
საქსტატი მოსახლეობის 2024 წლის აღწერის ფარგლებში საცხოვრისების შემოვლა...

პირველი ეტაპის სამუშაოები მცხეთა-მთიანეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში  ტარდება და მიზნად ისახავს რუსთავის, გარდაბნის, თეთრიწყაროს, მარნეულის, ბოლნისის, დუშეთისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში არსებული შენობებისა და მათში ფაქტიურად მცხოვრები შინამეურნეობების სიების შედგენას.საველე სამუშაოები 15 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მას საქსტატის მიერ გადამზადებული პერსონალი განახორციელებს.მონაცემთა შეგროვება თანამედროვე ტექნოლოგიებით მიმდინარეობს, რომლის დროსაც გამოიყენება პლანშეტური კომპიუტერები.პირველი ეტაპის სამუშაოების დროს შეგროვდება ინფორმაცია ქვეყნის შინამეურნეობებისა და მათში მუდმივად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ, თითოეული საცხოვრისის მიხედვით, რაც აუცილებელია მოსახლეობის აღწერის ჩასატარებლად.2023 წლის აპრილიდან შინამეურნეობების წინასწარის სიების შედგენა სხვა რეგიონებშიც გაგრძელდება და მიმდინარე წლის ბოლომდე მთელ ქვეყანას მოიცავს. აღნიშნულ  სამუშაოებში საქსტატის მიერ გადამზადებული 3500-მდე ინტერვიუერი იქნება ჩართული. მოსახლეობის აღწერის ძირითადი მონაცემების შეგროვება 2024 წლის 14 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის პერიოდში იგეგმება, რომლის დროსაც მიიღება დეტალური მონაცემები მოსახლეობის რაოდენობის და მისი შემადგენლობის, ასევე სხვადასხვა სახის დემოგრაფიული, სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების შესახებ,  თვითმმართველი ერთეულებისა და დასახლებების  მიხედვით.აღნიშნული ინფორმაცია აუცილებელია ქვეყნის მოსახლეობის დემოგრაფიული ვითარების დადგენის, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრისა და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან წყაროს გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებით გათვალისწინებული აქტივობების შესაფასებლად.აღწერაზე გაწეული დანახარჯებისა და ადამიანური რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით,  2024 წელს, მოსახლეობის აღწერასთან ერთად, სასოფლო-სამეურნეო აღწერაც ჩატარდება. შესაბამისად, დემოგრაფიულ და სოციალურ მონაცემებთან ერთად, შეგროვდება ინფორმაცია შინამეურნეობების სასოფლო-სამეურნეო აქტიურობის შესახებ.მოსახლეობის აღწერები ქვეყანაში 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება. საქართველოში უკანასკნელი აღწერა 2014 წელს ჩატარდა. 

1679563603

რუსეთი კვლავ უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია (TOP 5 პროდუქტი)

ამ პერიოდში რუსეთში ექსპორტმა $128.2 მლნ (+38.1% y.y), ხოლო იმპორტმა $338.8 მლნ (+86.3% y.y) შეადგინა.გთავაზობთ იანვარ-თებერვლის TOP 5 ექსპორტ/იმპორტირებულ პროდუქციას:ექსპორტი:1) ფეროშენადნობები - $45.3 მლნ-ს 36.2 ათასი ტონა.2) ყურძნის ნატურალური ღვინოები - $23.9 მლნ-ს 8.6 მლნ ლიტრი.3) მსუბუქი ავტომობილები - $13.5 მლნ-ს 978 ერთეული.4) მინერალური და მტკნარი წყლები - $10.7 მლნ-ს 19.5 მლნ ლიტრი.5) სპირტიანი სასმელები - $8.8 მლნ-ს 2 მლნ ტონა.იმპორტი:1) ნავთობი და ნავთობპროდუქტები - $108.6 მლნ-ს 149.2 ათასი ტონა.2) ნავთობის აირები - $68.4 მლნ-ს 264.7 ათასი ტონა.3) ხორბალი და მესელინი - $10.1 მლნ-ს 32 ათასი ტონა.4) ქვანახშირი - $8.8 მლნ-ს 47.3 ათასი ტონა.5) ფქვილი (ხორბლის ან ჭვავის) - $8.1 მლნ-ს 25.1 ათასი ტონა.

1679561039

საქართველოდან სომხეთში გატანილი პროდუქციის უდიდესი ნაწილი რეექსპორტია

ამ პერიოდში საქართველოდან სომხეთში განხორციელებულმა ექსპორტმა $133.1 მლნ შეადგინა, რაც 192%-ით მეტია წინა წლის იმავე პერიოდზე (2022 იან-თებ: $45.6 მლნ). იანვარ-თებერვალში სომხეთში განხორციელებულმა ექსპორტის მოცულობამ, ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 14.5% შეადგინა.გთავაზობთ ამ პერიოდის ტოპ 3 სომხეთში ექსპორტირებულ პროდუქციას:1 მსუბუქი ავტომობილები - $50.2მლნ-ს 1834 ერთეული.2 ავტომობილები (10+ კაცის გადასაყვანად) - $19.5 მლნ-ს 67 ერთეული.3 ბულდოზერები და ავტოგრეიდერები - $3.5 მლნ-ს 43 ერთეული. ამ ხამი პროდუქციის ჯამი, სომხეთში ექსპორტის 63%-ს შეადგენს.

1679392013

თებერვალში მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 1%-ით შემცირდა

12–თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე:სამთო-მოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება: ფასები შემცირებულია 13.4 %-ით.დამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 0.4 %-ით.ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და კონდიცირებული ჰაერი: ფასები შემცირდა 1.9 %-ით.წყალმომარაგება, კანალიზაცია, მომსახურება ნარჩენების მართვით და რეკულტივირებით: ფასები შემცირდა 6.4 %-ით.ადგილობრივი ბაზრისთვის წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7.1%-ით გაიზარდა.ექსპორტის ფასების ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 15.3 %-ით შემცირდა. იმპორტის ფასების ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ფასები შემცირდა 6.3%-ით.მწარმოებელთა ფასების ინდექსი სატრანსპორტო და სასაწყობო მომსახურებაზე, წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით ინდექსი გაიზარდა 0.7 %-ით.სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მწარმოებელთა ფასების ჯამური ინდექსი წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 2.3%-ით.

1679304332

თებერვალში სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 2.3%-ით გაძვირდა

სადენიანი სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასი 3.7%-ით გაიზარდა.ამ პერიოდში, უსადენო სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ფასი არ შეცვლილა.რაც შეეხება სხვა სატელეკომუნიკაციო მომსახურებას, ის 1.1%-ით არის შემცირებული.წყარო: საქსტატი

1679298697

იანვარ-თებერვალში ადგილობრივი ექსპორტის მოცულობა 11%-ით შემცირდა

იანვარ-თებერვალში ათი უმსხვილესი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან ადგილობრივ ექსპორტში 82.2 % შეადგინა. ამ მხრივ, უმსხვილესი საექსპორტო პარტნიორებია: რუსეთი ($107.0 მლნ.), ჩინეთი ($106.1 მლნ. ) და თურქეთი ($57.1 მლნ.).იანვარ-თებერვალში ადგილობრივი ექსპორტის ათეულში პირველ ადგილზე სპილენძის მადნები და კონცენტრატები არის წარმოდგენილი $143.3 მლნ. აღნიშნული სასაქონლო ჯგუფის წილი მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 28.8 %-სს შეადგენს. მეორე ადგილზეა ფეროშენადნობები $71.7 მლნ. (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 14.4 %), ხოლო მესამე ადგილს იკავებს ყურძნის ნატურალური ღვინოები $34.4 მლნ. (მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 6.9 %).

1679297031

ავტომობილების იმპორტის ღირებულება 73.1%-ით გაიზარდა

გასულ წელს საქართველოში სულ $1.7 მლრდ-ის 154,153 ერთეული მსუბუქი ავტომობილი იმპორტირდა.ტოპ პარტნიორები (წყარო:საქსტატი):1.  აშშ - $864.7 მლნ-ის 100,498 ერთეული, რაც ავტოიმპორტის 51%-ია.2.  იაპონია - $297.2 მლნ-ის 13,966 ერთეული, რაც ავტოიმპორტის 17.5%-ია.3.  გერმანია - $186.2 მლნ-ის 13,951 ერთეული, რაც ავტოიმპორტის 11%-ია.2022 წელს მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტი გაორმაგდა, როგორც ტრადიციული ისე ევრაზიული კავშირის ქვეყნებისგან გაზრდილი მოთხოვნის გამო.2022 წელს ავტომობილების რეექსპორტმა $903.8 მლნ-ს 79.887 ერთეული შეადგინა, რაც 97%-ით მეტია 2021 წელზე (2021: $456.6მლნ-ს 63,860 ერთეული).ტოპ პარტნიორები (რეექსპორტი):1.  აზერბაიჯანი - $308.4 მლნ-ის 30,452 ერთეული. რეექსპორტის 34%.2.  სომხეთი - $144.8 მლნ-ის 11,9032 ერთეული. რეექსპორტის 16%.3.  უკრაინა - $119.8 მლნ-ის 12,673 ერთეული. რეექსპორტის  13%.2022 წელს რე-ექსპორტის ზრდა ძირითადად ახალ მანქანებზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა:

1679043949

2030 წელს გაყიდული ავტომობილებიდან ყოველი მეორე ელექტრო იქნება

კვლევის მიხედვის, მნიშვნელოვნადაა ფასი გაზრდილი მეორად ავტომობილებზეც.მეორადი ავტომობილების (ავტოაუქციონი) კომპანია მანჰეიმის ინდექსით, მოთხოვნის პირველი პიკი 2021 წლის მეორე კვარტალში დაფიქსირდა. ცხრილში მოცემულია პირველი პიკის პერიოდი და ძირითადი გამომწვევი მიზეზები: ცხრილში ვხედავთ, რომ მეორე პიკი 2021 წლის ბოლოსა და 2022 წლის დასაწყისში დაფიქსირდა. მიზეზი კი ახალი ავტომობილების წარმოების შეზღუდვა იყო.კვლევის მიხედვით, 2020-22 წლებში ბაზარზე არსებული შეზღუდვები ელექტრო ავტომობილებს ყველაზე ნაკლებად შეეხო, რაც დადებით მოლოდინებს ქმნის:კვლევის მიხედვით, 2030 წლისთვის მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირში, აშშ-სა და ჩინეთში გაყიდული ყოველი მე-2 ავტომობილი ელექტრო იქნება, რაც გაზრდის გაყიდვებს განვითარებად ეკონომიკებში.Galt&taggart-ის კვლევა სრულად.

1679040909

გასულ წელს ქვეყანაში პატიმრების რაოდენობა 4%-ით გაიზარდა

მამაკაც პატიმართა რაოდენობამ 9216 შეადგინა, რაც ჯამური რაოდენობის 96%-ია.საქართველოში სულ 326 პატიმარი ქალია, რაც ჯამური რაოდენობის 3.4%-ია.რაც შეეხებათ არასრულწლოვან პატიმრებს, ქვეყანაში გასული წლის ბოლოს სასჯელს იხდიდა 44 ბიჭი და 1 გოგო.

1679038087

საქართველოში კაცების საშუალო ხელფასი 2123 ლარია

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2017-2022 წლებში, კვარტალების მიხედვით.საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:• ინფორმაცია და კომუნიკაცია – 3 672.6 ლარი (წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 61.8 პროცენტით);• საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები – 2 726.7 ლარი (გაიზარდა 12.1 პროცენტით);• მშენებლობა - 2 535.8 ლარი (გაიზარდა 14.8 პროცენტით);• პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები – 2 455.1 ლარი (გაიზარდა 15.1 პროცენტით).IV კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 1 411.7 ლარით, ხოლო კაცების - 2 123.2 ლარით განისაზღვრა. ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 258.0 ლარი (22.4%) შეადგინა, ხოლო კაცებში - 355.3 ლარი (20.1%). საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს.2022 წლის IV კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი ბიზნეს სექტორში 313.2 ლარით (19.6%) გაიზარდა და 1911.1 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი ინფორმაცია და კომუნიკაციის (3 773.6 ლარი, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 64.7 პროცენტით), ასევე ხელოვნება, გართობა და დასვენების (2 959.1 ლარი, გაიზარდა 18.3 პროცენტით) დარგებში ფიქსირდება.

1679036885