GE EN
სტატისტიკა
5 თვეში საგარეო ვაჭრობა 2,3%–ით შემცირდა – ექსპორტის 9,2%–იანი ვარდნის...

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის დეტალური მონაცემები გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის 19 ივნისს.

1718268679

ევროკავშირის მეთოდოლოგიით დაანგარიშებული ინფლაცია ეროვნულზე 0,4%–ით მა...

რაც შეეხება ცალკეულ კომპონენტებს, ევროკავშირის HICP მეთოდოლოგიით, პროცენტული ცვლილება 2023 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ასე ნაწილდება: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები 1.0%; ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო 4.6%; ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 3.5%; საცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, აირი და სათბობის სხვა სახეები -3.2%; ავეჯი, საოჯახო ნივთები და მორთულობა, სახლის მოვლა-შეკეთება -2.9%; ჯანმრთელობის დაცვა 1.1%; ტრანსპორტი – 11.1%; კავშირგაბმულობა -1.2%; დასვენება, გართობა და კულტურა -0.4%; განათლება 3.5%; სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები 9.2%; სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება 2.8%.

1718006866

1Q24-ში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 64,4%–ით შემცირდა

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკას 2022-2024 წლებში:

1718004016

აპრილში მშენებლობა 0,6%–ით გაძვირდა

საქსტატის მონაცემების თანახმად, წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 10.8%-ით. ინდექსის ზრდა, უმეტესწილად, გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 37.0 პროცენტიანი ზრდით და სამშენებლო მასალების 4.5 პროცენტიანი გაძვირებით, რამაც შესაბამისად, 7.21 და 2.72 პ.პ შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. ამასთან, 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 16.9%-ით.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2024 წლის აპრილში მშენებლობის  ღირებულების ინდექსები (წინა თვესთან და წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით) და მის ფორმირებაში მონაწილე ხარჯების კატეგორიების შესაბამისი წვლილები

1717661142

2023 წელს კომუნიკაციების დარგიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში 0,5 მლრდ ლარი შე...

აღნიშნული თანხიდან, მაუწყებლების მიერ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით გადახდილმა თანხამ 56 048 528 ლარი შეადგინა, ხოლო „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად ავტორიზებული პირების მიერ შეტანილმა თანხამ - 441 467 364 ლარი. რაც შეეხება ლიცენზირებიდან მიღებულ შემოსავალს, 2023 წელს კომუნიკაციების დარგიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში სულ - 2 011 060 ლარი შევიდა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისთვის ჯარიმების სახით კი, გასულ წელს ბიუჯეტში 46 930 ლარი ჩაირიცხა.

1717500956

2023 წელს საქართველოში მომხმარებლების 37.3% „Samsung”-ს, 19.8% კი „App...

რაც შეეხება Apple-ს, კომუნიკაციების კომისიის ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ 2022 წელთან შედარებით მისი წილი 1.8%-ით გაიზარდა და 19.8% შეადგინა.Xiaomi-ს შემთხვევაში, მისი პროცენტული წილი 0.1%-ით გაიზარდა და 14.7%-ს გაუტოლდა. 1.1%-ით შემცირდა Huawei-ს წილი და 2023 წლისთვის 4.1%-ს გაუტოლდა.2.6%-ით გაიზარდა Microsoft/Nokia-ს წილი, რომელმაც 2023 წლისთვის 6.6% შეადგინა. რაც შეეხება Lenovo-ს, მისმა პროცენტულმა წილმა 0.2%-ით დაიკლო და 0.5%-ს გაუტოლდა. როგორც 2022, ისე 2023 წელს უცვლელი დარჩა LG-ის, Sony/Ericsson-ის, ZTE-სა და TCT-ის წილები, რომლებიც 0.3%-ს, 0.2%-ს, 0.2%-სა და 0.1%-ს წარმოადგენდნენ. რაც შეეხება სხვა მობილურ მოწყობილობებს, მათი წილი 2.1%-ით შემცირდა და გასული წლისთვის 16.1% შეადგინა.

1717489414

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულება 1.3%-ით შემცირდა

საქსტატის ცნობით, წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსი შემცირდა 9.3%-ით. ინდექსის კლება, ძირითადად, გამოწვეული იყო ერთწლოვანი კულტურების ღირებულების 34.5 პროცენტიანი კლებით, რაც -7.24 პ.პ-ით აისახა მთლიანი ინდექსის ცვლილებაზე. ამავე პერიოდში ცოცხალი ცხოველების და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების ღირებულება შემცირდა 10.7%-ით, რამაც -5.54 პ.პ შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2024 წლის პირველ კვარტალში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ერთეულის ღირებულების ინდექსები წინა კვარტალთან და წინა წლის შესაბამის კვარტალთან შედარებით, ასევე ინდექსების ფორმირებაში მონაწილე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების ჯგუფების შესაბამისი წვლილები:

1717488745

ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი საშუალო ბიზნესშია

დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის 44.3 პროცენტი მსხვილ ბიზნესზე მოდის, 19.5 პროცენტი - საშუალოზე, ხოლო 36.1 პროცენტი - მცირე ბიზნესზე. საანგარიშო პერიოდში, დაქირავებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 703.2 ათასი კაცი შეადგინა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8 პროცენტით მეტი), ხოლო საწარმოთა მთლიანი დანახარჯები პერსონალზე 4 269.1 მლნ. ლარით განისაზღვრა (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 17.1 პროცენტით მეტი).2024 წლის I კვარტალში, ბიზნესსექტორში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 1 985.4 ლარს გაუტოლდა (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია 226.3 ლარით), ხოლო მათ შორის ქალების ხელფასმა 1 559.2 ლარი შეადგინა (გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით გაიზარდა 163.7 ლარით). საწარმოთა ზომის მიხედვით საშუალო თვიური ხელფასი შემდეგნაირია:⦁ მსხვილი ბიზნესი – 2 110.3 ლარი⦁ საშუალო ბიზნესი – 2 385.0 ლარი⦁ მცირე ბიზნესი – 1 540.8 ლარი.

1717486818

ბიზნეს სექტორის ბრუნვა 1Q24-ში 10,7%–ით გაიზარდა

ზრდის ტენდენციით ხასიათდება ბიზნეს სექტორის პროდუქციის გამოშვების მაჩვენებელიც. 2024 წლის I კვარტალში მისი მოცულობა 17.9 მილიარდი ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 12.6 პროცენტით მეტია:2024 წლის I კვარტალში ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობის 69.4 პროცენტი მოდის მსხვილ ბიზნესზე, 14.3 პროცენტი - საშუალოზე, ხოლო 16.4 პროცენტი - მცირე ბიზნესზე.მცირედით განსხვავებული მდგომარეობაა პროდუქციის მთლიანი გამოშვების შემთხვევაში: მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების 47.8 პროცენტი, საშუალოზე - 24.0 პროცენტი, ხოლო მცირე ბიზნესზე - 28.2 პროცენტი.2024 წლის I კვარტალში საწარმოთა მიერ განხორციელებულმა საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ყიდვებმა 25.8 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 7.0 პროცენტით მეტი), ხოლო გადასაყიდად განკუთვნილი საქონლისა და მომსახურების ყიდვებმა - 16.0 მლრდ. ლარი (გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.6 პროცენტით მეტი) შეადგინა.

1717485118

მაისში წლიურმა ინფლაციამ 2% შეადგინა

რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2024 წლის მაისში, გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 1.7 პროცენტი შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი ასევე 1.7 პროცენტით განისაზღვრა. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში წინა თვესთან შედარებით.ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე:ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 1.2 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.15 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები, ძირითადად, გაზრდილია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (2.0 პროცენტი);სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასები გაიზარდა 0.4 პროცენტით, რაც თვის ინფლაციაზე 0.12 პროცენტული პუნქტით აისახა.ფასების მატება დაფიქსირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე:ბოსტნეული და ბაღჩეული (7.8 პროცენტი), ხილი და ყურძენი (4.1 პროცენტი), შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული (2.5 პროცენტი), თევზეული (0.6 პროცენტი), პური და პურპროდუქტები (0.4 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა ქვეჯგუფებზე: ზეთი და ცხიმი (-3.7 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (-2.8 პროცენტი), მინერალური და წყაროს წყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები (-0.6 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (-0.6 პროცენტი), ყავა, ჩაი და კაკაო (-0.4 პროცენტი); სასტუმროები, კაფეები და რესტორნები: წინა თვესთან შედარებით ფასები მომატებულია 1.5 პროცენტით, რაც 0.05 პროცენტული პუნქტით აისახა თვის ინფლაციაზე. ფასები გაზრდილია როგორც ღამის გასათევით მომსახურებაზე (1.6 პროცენტი), ისე საზოგადოებრივ კვებაზე (1.4 პროცენტი). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი 2024 წლის მაისის წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.

1717398832