GE EN
სტატისტიკა
ნავთობის ფასი ოქტომბერში - საიდან,რამდენი და რა ფასად ვიყიდეთ

ამ პერიოდში,საიმპორტო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასი 35.1%-ით არის გაზრდილი. თუ შარშან ოქტომბერში 1 ლიტრი ნავთობი და ნავთ.პროდუქტების ფასი 74 ცენტი იყო, წელს ოქტომბერში მისი ფასი 1 დოლარია.ტოპ პარტნიორი ქვეყნები, მათი წილი და ნავთობის ფასი იხილეთ ცხრილში:

1669891159

ქვეყანაში სკოლების 10% კერძოა

რეგიონების მიხედვით, ყველაზე მეტი სკოლა (17.1%) იმერეთში ფიქსირდება. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა 2018/2019-2022/2023 სასწავლო წლების დასაწყისისთვის.2022/2023 სასწავლო წლის დასაწყისისთვის, საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 633.3 ათასი მოსწავლე სწავლობდა, რაც წინა სასწავლო წლის მაჩვენებელს 1.4 %-ით აღემატება. საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა საერთო რიცხოვნობის 89.9 % სწავლობს, ხოლო კერძო სკოლებში - 10.1 %. მოსწავლეთა საერთო რიცხოვნობიდან 48.1 % გოგოა, ხოლო 51.9 % - ბიჭი. რეგიონებს შორის, ყველაზე მეტი მოსწავლე (35.4%) თბილისში სწავლობს.2021/2022 სასწავლო წლის განმავლობაში, სწავლა შეწყვიტა 8 846 მოსწავლემ, რაც 25.5 %-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. იმ მოსწავლეთა შორის, რომელთაც შეწყვიტეს სწავლა, 42.6 % გოგოა, ხოლო 57.4 % - ბიჭი.

1669880583

ბოლო თვეში,მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 1.2 %-ით გაიზარდა

 აღნიშნული ცვლილება, ძირითადად, განპირობებული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 4.4 %-იანი ზრდით, რამაც 1.12 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში. 2022 წლის თებერვალთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი გაიზარდა 8.2 %-ით. ინდექსის ზრდა, ძირითადად, გამოწვეული იყო მშენებლობის დარგში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასის 12.7 %-იანი ზრდით, რამაც 2.74 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ჯამური ინდექსის ცვლილებაში.ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია 2022 წლის ოქტომბერში მშენებლობის ღირებულების ინდექსები წინა თვესთან და 2022 წლის თებერვალთან შედარებით, ასევე ინდექსების ფორმირებაში მონაწილე ხარჯების კატეგორიების შესაბამისი წვლილები:

1669879319

Galt & Taggart - რუსეთიდან და უკრაინიდან სამშენებლო მასალების იმპორტი...

ამავე პერიოდში უკრაინიდან სამშენებლო მასალების იმპორტმა $36 მლნ შეადგინა, ეს მონაცემი 47.1%-ით არის შემცირებული წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე (2021იან-სექ: $68მლნ).გალტ & ტაგარტი თავის კვლევაში აღნიშნავს,რომ რუსეთიდან და უკრაინიდან იმპორტზე დამოკიდებულება ზომიერი და ჩანაცვლებადია.

1669811706

ოქტომბერში ოჯახური ძალადობაზე სამართლებრივი დევნა 236 პირზე დაიწყო

აქედან გამოსაცდელი ვადის გასვლამდე დანაშაული ჩადენილია 150 პირის მიერ, რაც დევნადაწყებული პირების 7,2%-ს შეადგენს.სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი რეგიონულ ჭრილში ამგვარია: რაც შეეხება დანაშაულს ჯანმრთელობის წინააღმდეგ (სსკ მუხლები 117- 126¹):

1669804679

გასულ წელს საქართველოში ახალგაზრდების 26.8% არც მუშაობდა და არც სწავლო...

„ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონის სწრაფი ზრდა, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს იმ ფაქტს, რომ უმეტეს შემთხვევაში ახალგაზრდები არ არიან გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური კადრები, რაც მათ შედარებით დაუცველს ხდის პანდემიასა და მის გამო გამოწვეული რეგულაციების მიმართ. ამასთანავე, ახალგაზრდები, ზრდასრულებთან შედარებით, როგორც წესი, უფრო ხშირად იცვლიან სამუშაო ადგილებს. ეს, შესაძლოა, დამატებითი მიზეზი იყოს ახალგაზრდების უმუშევრობის შედარებით მაღალი დონისა“, - განმარტავენ PMC კვლევით ცენტრში.გაანალიზებულ პერიოდში უმუშევრობის დონის ზრდასთან ერთად შემცირდა შრომის ბაზარზე აქტიური ახალგაზრდების რაოდენობაც. უფრო კონკრეტულად, ეს მაჩვენებელი 2017 წელს იყო 207,312, ხოლო 2021 წელს - 129,718 (შემცირდა 37.4%-ით). გარდა ამისა, ახალგაზრდების დასაქმების დონე 2021 წელს 18%-ამდე შემცირდა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 18 პპ-ით ჩამოუვარდება. შეიძლება ითქვას, რომ 2017-2019 წლებში ახალგაზრდების შრომის ბაზრის მაჩვენებლები უარესდებოდა, ხოლო, 2020-2021 წლებში COVID-19 პანდემია მაჩვენებლების გაუარესების დამატებითი ფაქტორი გახდა.გასულ წელს საქართველოში ახალგაზრდების 5.7% ერთდროულად მუშაობდა და სწავლობდა; 13.8% მუშაობდა თუმცა არ სწავლობდა; 53.7% არ მუშაობდა და სწავლობდა ხოლო 26.8% არც მუშაობდა და არც სწავლობდა.„გაანალიზებულ პერიოდში, მნიშვნელოვანი ცვლილება შეინიშნება იმ ახალგაზრდების კატეგორიაში, რომლებიც მუშაობენ და არ სწავლობენ - ამ კატეგორიის წილი 2021 წელს 13.8% იყო, რაც 2017 წელთან შედარებით, 9.4 პპ-ით დაბალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ 2017-2021 წლებში, საკუთარი არჩევანით თუ საჭიროებიდან გამომდინარე, ახალგაზრდებისთვის მუშაობაზე პრიორიტეტული სწავლა იყო“, - განმარტავენ PMCG-ში.

1669724119

ნავთობის იმპორტი 20%-ით იზრდება, შიდა წარმოება კი 6.5%-ით მცირდება

ამ პერიოდში იმპორტი 20.2%-ით 167.1 ათას ტონემდე გაიზარდა, შიდა მიწოდება კი 23%-ით 172.2 ათას ტონამდე გაიზარდა.საქსტატისვე ინფორმაციით,სექტემბერში საქართველოში $149.5 მლნ-ს ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იმპორტირდა.

1669632279

თბოსადგურებზე გაზის მოხმარება 3800%-ით გაიზარდა

ამ პერიოდში გაზის იმპორტი  35.6%-ით გაიზარდა და 158.5 მლნ კბ/მ შეადგინა.აქედან ელექტროენერგიის წარმოებისათვის 42.6 მლნ კბ/მ დაიხარჯა. აღნიშნული მაჩვენებელი 3772%-ით მეტია წინა წლის შესაბამის თვეზე.

1669630999

სექტემბერში ელექტროენერგიის იმპორტი 98%-ით გაიზარდა

აქედან თბოელექტროსადგურების გამომუშავებამ 316.5გვტ/სთ შეადგინა. ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებამ 870გვტ/სთ,ხოლო ქარის სადგურებმა 7.6გვტ.სთ.სექტემბერში ელექტროენერგიის იმპორტმა 393.3 გვტ/სთ - შეადგინა და ეს მონაცემი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 98%-ით არის გაზრდილი.შეგახსენებთ,მაისიდან სექტემბრამდე ექსპორტზე გავიდა 84 მლნ დოლარის ენერგია. ენერგეტიკოსი გია არაბიძე აღნიშნულ მონაცემებს GBC-სთან საუბარში აფასებს. არაბიძის შეფასებით ამჟამად დადებითი სალდო გვაქვს, თუმცა წლის ბოლომდე ეს სიტუაცია შეიცვლება, რადგან მოხმარების ზრდა გენერაციას ბევრად ასწრებს.ენერგეტიკოსის მოსაზრებით, ქვეყნის ენერგეტიკული განვითარების ერთადერთი გზა, ნამახვან ჰესის, ხუდონის, ნესკრას, ასევე 500 მეგავატი ქარის და 1200 მეგავატი მზის პროექტების განხორციელებაა. „სხვაგვარად წლიდან წლამდე მეტი და მეტი  ენერგიის იმპორტის განხორციელება მოგვიწევს“, - აცხადებს არაბიძე.

1669620140

ქართველმა ტურისტებმა III კვარტალში უცხოეთში 539.4 მლნ ლარი დახარჯეს

აღნიშნული რაოდენობიდან საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების2 მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების3 რაოდენობამ 531.8 ათასი შეადგინა, რაც 3.3-ჯერ მეტია 2021 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს 2021-2022 წლების III კვარტალებში საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურების გასვლებისა და საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობას.საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელდა 287.7 ათასი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 94.3 პროცენტით მეტია წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის განაწილებას ვიზიტის ტიპის4 მიხედვით.ვიზიტების უმრავლესობა, 48.9 პროცენტი, განხორციელდა 31-50 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში შემავალი საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ. ქალების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტების 48.7 პროცენტს შეადგენდა.საქსტატის მონაცემების თანახმად, 2022 წლის III კვარტალში ყველაზე მეტი ვიზიტი (43.7 პროცენტი) განხორციელდა საყიდლების მიზნით.ვიზიტების უმრავლესობა განხორციელდა თურქეთსა და რუსეთის ფედერაციაში, შესაბამისად, 314.5 ათასი და 79.4 ათასი ვიზიტი. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს ვიზიტების რაოდენობის პროცენტულ განაწილებას მონახულებული ქვეყნების მიხედვით.2022 წლის III კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობამ 6.3 ღამე შეადგინა. განხორციელებული ვიზიტების 95.7 პროცენტი წარმოადგენდა განმეორებითი ხასიათის ვიზიტს. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს 2022 წლის III კვარტალში საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობის პროცენტულ განაწილებას კმაყოფილების დონის მიხედვით.2022 წლის III კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული ხარჯები 539.4 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ვიზიტზე საშუალო ხარჯმა 1 014.1 ლარი შეადგინა.

1669278220