თბილისი (GBC) - საფინანსო სექტორის სებ-ის  2023  წლის  მარტის მიმოხილვით, საბანკო დაკრედიტებაში ბიზნესსესხების წილი შემცირებულია, საცალო კი აღმავალ ტრენდს ინარჩუნებს.

სებ-ის ანალიტიკური დიაგრამით, შემცირებულია 3 წამყვანი დარგის (მშენებლობის, მრეწველობის, ვაჭრობა-მომსახურების) დაკრედიტების წილი (2022M01 - 6.6%, 24.9%, 6.3%). ასევე პრიორიტეტული, ენერგეტიკის დაფინანსება 3.1%-დან, 2.6%-მდე.

 

 

 

 

სამომხმარებლო სესხების წილი გაზრდილია 17.1%-მდე (2022M01 - 14.5%).

ბანკების ჯამური პორტფელი 1 მარტისთვის 44,5 მლრდ ლარია, მ.შ. ფიზიკური პირებზე გაცემყლი კრედიტები 25 მლრდ ლარი.