თბილისი (GBC) - მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს (მ/ო) ლომბარდიდან შემოსავალი გაეზარდა. 01.01.2024-ის მონაცემებით, მ/ო ბაზრის საპროცენტო შემოსავლები 433 მლნ ლარია და აქედან ₾177 მლნ-მდე მოდის ამონაგებზე, სალომბარდე სესხებიდან.  წინა კვარტალის მდგომარეობით, 200 მლნ ლარზე მეტი შემოსავალი იყო და მ.შ. 100 მლნ-მდე ლომბარდიდან.

მისოების დაბანდებაში კორპორატიული სესხების წილი კვლავ მცირეა.წინაპერიოდთან შედარებით შემცირებულია. ოქტომბრის მდგომაეროპებით თუ 1 200 სესხი იყო გაცემული. 01.01.2024-ისთვის, სულ 1 000 ერთეული სესხია, 25.6 მლნ ლარის მოცულობით. 

თუმცა საცალო პორტფელშიც არის კრედიტები სამეწარმეო მიზნობრიობით. ასევე მეწარმე ფიზიკური პირების სესხები, რომლის დაფინანსების წყარო ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალია.

მ/ო-ს კლიენტებს შორის, ლომბარდით მოსარგებლე  ნახევარ მილიონზე მეტი მომხმარებელია. 01.01.2024-ისთვის 833 მლნ ლარის, 645 700 სესხია გაცემული. მისოების მთლიანი პორტფელის (₾1.7 მლრდ) თითქმის ნახევარი.

მიკროსაფინანსო ბაზარზე  სებ-ში რეგისტრირებული 34 სუბიექტია, მათ შორის ორს, კრისტალს და MBC-ის მიკრობანკის ლიცენზიის მისაღებად განაცხადი აქვს სებ-ში წარდგენილი.

მისოები ლომბარდიდან შემოსავლებით ( ₾)

    01.01.2024 (₾ 01.10.2023      
რიკო  87 591 433   67,4      
ლიდერ კრედიტი  14,985,188   11.1      
სვის კაპიტალი   7.269.000     5.4      
კრისტალი   4,736,820     3.7      
MBC         2 672     0.002      
ლაზიკა კაპიტალი   (მლნ ₾)      
კრედიტსერვისი+     *      
ქართული კრედიტი      *      
ინტელექსპრესი           

წყარო: სებ-ი 

(ბიზნესპარტნიორი)