თბილისი (GBC) - საქართველოს ბანკი (BOGG) კაპიტალზე მომგებიანობით №1-ია. BOGG-ს კაპიტალზე 33%-მდე უკუგება (ROE) აქვს. კოეფიციენტი აღემატება მთლიანი სექტორის კონსოლიდირებულ მაჩვენებელს (25.55%). 

სისტემური ბანკის საბაზრო პოზიციები გამყარებულია. საკრედიტო დაბანდების მიხედვით წილი 37.1%-ია. სააქციო კაპიტალის მიხედვით, 33.6%.

BOGG წმინდა მოგებით  №1–ია. ბანკმა 4 თვე ₾ 357,2 მლნ ლარის მოგებით დაასრულა.

 

BOGG                 -01.05.2023 -

₾ % 

აქტივები

25,532,876,000

სააქციო კაპიტალი

  3,077,194,000

წილი აქტივებით

38.56%

წილი მოგებით

46,54%

წილი სააქციო კაპიტალით

33.57%

ROE

33.00%